ระบบบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาด้วยคำค้นของชื่อหน่วยงาน 

 
ลำดับที่
ชื่อผู้ใช้
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์สายนอก
เบอร์โทรศัพท์สายใน
1
 
 งานเลขานุการผู้บริหาร
0-5526-7110 9339
2
 
 งานนวัตกรรมการออกแบบและก่อสร้าง
0-5526-7096 9260
3
 
 PSRU SHOP
9194
4
 
 กองนโยบายและแผนงาน
0-5526-7119 9253
5
 
 งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานองค์กร
0-5526-7077 8725
6
 
 โครงการจัดตั้งกองคลัง
0-5526-7059 9125
7
 
 งานโครงการพื้นฐานและสาธารณูปโภค
0-5526-7055 9181
8
 
 กองบริหารงานบุคคล
0-5526-7093 9217
9
 
 งานเลขานุการผู้บริหาร
9338
10
 
 งานเลขานุการผู้บริหาร
9336
11
 
 งานเลขานุการผู้บริหาร
9341
12
 
 งานเลขานุการผู้บริหาร
9342
13
 
 สำนักงานอธิการบดี
0-5526-7104 9189
14
 
 สำนักงานอธิการบดี
9190
15
 
 กองกลาง
8800
16
 
 งานธุรการและสารบรรณ
9140
17
 
 งานธุรการและสารบรรณ
9182
18
 
 งานเลขานุการผู้บริหาร
9340
19
 
 งานเลขานุการผู้บริหาร
9337
20
 
 PSRU SHOP
9195
21
 
 งานธุรการและสารบรรณ
9141
22
 
 งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
0-5526-7000 9138
23
 
 งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
0-5526-7001
24
 
 งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
0-5526-7002
25
 
 งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
9137
26
 
 งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
0-5526-7108 9135
27
 
 กองนโยบายและแผน
0-5526-7118 9250
28
 
 กองนโยบายและแผน
9255
29
 
 กองนโยบายและแผน
9251
30
 
 กองนโยบายและแผน
9252

Total 143 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>